Participant
E
Q
U
I
P
TEAM (Equip)
Nom de l'equip
                                               
Pilot
1er Cognom 2on Cognom Nom
Adreça CP Localitat
Província País NIF
Telèfon Mòbil e-mail
                                               
Copilot
1er Cognom 2on Cognom Nom
Adreça CP Localitat
Província País NIF
Telèfon Mòbil e-mail
                                               
2on.Copilot (Nomes camions)
1er Cognom 2on Cognom Nom
Adreça CP Localitat
Província País NIF
Telèfon Mòbil e-mail
                                               
Automòbil
V
E
H
I
C
L
E
Marca Model  
 
Matricula Categoria
Categoria CAMIONS Categoria SSV
Any      
Categoria 4x4 Classic Categoria 4x4 Modern
                                               
Trofeus i Packs
T
R
O
F
E
U
S

I

P
A
C
K
S
Inscripció / Packs
Preu Base Inscripció 2400€ primeres 20 inscripcions realitzades i pagades abans 1 Juny, 2900€ resta.

Stella seguiment GPS (330€)

Tablet Roadbook digital (220€)

Reportatge Foto-Video (500€)
Inscripció Vehicle Assistència (900€) Vehicle acreditat per a tasques d'assistència, prohibida en cas contrari.
Assegurança CLASSIC COVER (100€/PAX):
Nombre d'habitacions Hotel 7 nits MP a HD/PAX (500€/PAX):
Numero de packs d'Allotjaments mecànics (500€/PAX)
Tots els membres de l'assistència allotjats amb l'organització
podran accedir als sopars, inclòs el del bivoiac Merdani :
Nombre de Programes VIP Acompanyants (2350€/PAX)
Inclou Junior Suite a Merzouga i Xaluca en HD.
Plans fisioterapeuta 5 sessions (1000€)
Assistència local compartida (1500€)
 
Interessat en... (Preus en funció de demanda)
Vols Ferry (BCN 11/09-Nador 24/11). Grups a partir de 12PAX. Transport Upgrade Hotel
Preu Total Inscripció
                                               
  FORMA DE PAGAMENT
  Per transferència
  Targeta de Crédit
  PayPal
 
                                           
Condicions
B
A
N
C
A
R
I
E
S
Dades per la transferència bancaria:
Perquè la vostra sol.licitud sigui validada, és necessari que s'hagi efectuat el pagament corresponent per transferència a :
Club RallyClassics
BBVA, of Pg Centenari, Vilanova del Valles 08410 (Barcelona) España.
Nº 0182-9764-23-0200001717
BBVA, IBAN ES48-0182-9764-2302-0000-1717
SWIFT CODE: BBVAESMMXXX
Ompli i confirmi aquest formulari, enviant posteriorment el comprovant de l'ingrés, per e-mail a rallyclassics@rallyclassics.org
                                               
E
S
P
O
R
T
I
V
E
S
El Participant subscrit declara conèixer el Reglament, al quaL es sotmet i l'accepta sense reserves, per ell mateix i per els seus Conductors, i sol.licita la seva inscripció a la prova.
                                               
L
O
P
D
D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica espanyola 15/1999, us informem que les vostres dades personals formant part d'un fitxer del que és responsable CLUB RALLYCLASSICS.ORG, empresa domiciliada a la següent adreça : Plaça Països Catalans, 49, 0841
La finalitat d'aquest fitxer és la de portar a terme la gestió i control dels participants a la prova.
Si ho desitgeu podreu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició, adreçant-vos per escrit a l'adreça assenyalada i adjuntant una fotocòpia del vostre DNI.
El participant consent i autoritza que les seves dades puguin utilitzar-se per informar-lo de les activitats organitzades per CLUB RallyClassics, i perquè puguin ser cedides a les entitats col·laboradores de CLUB Rallyclassics.
El participant dóna el seu consentiment exprés a que el seu nom, imatge i la del vehicle amb què participi, puguin ser utilitzats per a la difusió de notícies, gravacions o retransmissions relacionades amb la prova en la qual s'ha inscrit.
                                               
____
Accepta les condicions de la sol.licitud d'inscripció
Si teniu algun problema tècnic amb aquest formulari, si us plau, contacteu amb webmaster@rallyclassics.org
                                               
                                                 
                                                 
-