Conductor
1er Cognom 2on Cognom Nom
Adreça CP Localitat
Província País NIF
Telèfon Mòbil FAX e-mail
                                               
Acompanyant
1er Cognom 2on Cognom Nom
                                               
Automòbil
V
E
H
I
C
L
E
Marca Model  
 
Categoria      
N.-Estandar E.-Ecologic Preu total de l'inscripció
                                               
Condicions
B
A
N
C
A
R
I
E
S
Dades per la transferència bancaria:
Perquè la vostra sol.licitud sigui validada, és necessari que s'hagi efectuat el pagament corresponent per transferència a :
Club RallyClassics
BBVA, of Pg Centenari, Vilanova del Valles 08410 (Barcelona) España.
Nº 0182-9764-23-0200001717
BBVA, IBAN ES48-0182-9764-2302-0000-1717
SWIFT CODE: BBVAESMMXXX
Ompli i confirmi aquest formulari, enviant posteriorment el comprovant de l'ingrés, per e-mail a rallyclassics@rallyclassics.org o per fax (+34) 938458544.
                                               
E
S
P
O
R
T
I
V
E
S
El Participant subscrit declara conèixer el Reglament, al quaL es sotmet i l'accepta sense reserves, per ell mateix i per els seus Conductors, i sol.licita la seva inscripció a la prova.
                                               
L
O
P
D
D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica espanyola 15/1999, us informem que les vostres dades personals formant part d'un fitxer del que és responsable CLUB RALLYCLASSICS.ORG, empresa domiciliada a la següent adreça : Plaça Països Catalans, 49, 0841
La finalitat d'aquest fitxer és la de portar a terme la gestió i control dels participants a la prova.
Si ho desitgeu podreu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició, adreçant-vos per escrit a l'adreça assenyalada i adjuntant una fotocòpia del vostre DNI.
El participante consiente y autoriza a que sus datos puedan utilizarse para informarle de las actividades organizadas por CLUB RALLYCLASSICS, y para que puedan ser cedidos a las entidades colaboradoras de CLUB RALLYCLASSICS.
El participante presta su consentimiento expreso a que su nombre, imagen y la del vehículo con el que participe, puedan ser utilizados para la difusión de noticias, grabaciones o retransmisiones relacionadas con la prueba en la que se ha inscrito.
                                               
____
Accepta les condicions de la sol.licitud d'inscripció
                                               
                                                 
                                                 
-